Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

 

  Trang chính
  Thế giới tâm linh
 

Mục lục

Đời - Đạo

Kinh tụng bằng nhạc

VIDEO

Nhạc

Hoa Đạo Pháp

Mở Trang Hiếu Hạnh (TNT Mặc Giang)

Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554

His Holiness the Dalai Lama

Câu chuyện cát đá - đạo vào đời

 
    Thế giới tâm linh - Phụ trách : TN . 10/2009. LTV sưu tầm
 

 

 
   
  Chuyện Thiền Sư Và Cô Lái Đò  
 

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến, cô lái thu tiền từng người.Sau hết đến nhà sư.

Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao???

Cô lái mỉm cười:

-Vì Thầy nhìn em...

Nhà sư im lặng trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.

Nhà sư hỏi vì sao???

Cô lái cười bảo:

-Lần này Thầy nhìn Em dưới nước.

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.


Lần khác nhà sư lại qua sông.

Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.

Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.

Nhà sư hỏi vì sao???

Cô lái đáp:

-Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến Em.

Nhà sư trả tiền và lên bờ

Một hôm nhà sư lại qua sông.

Lần này nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò...

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?

Cô lái đáp:

-Em xin đưa Thầy qua sông , không thu tiền.

Thiền sư hỏi

Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp: Thầy nhìn mà không nghĩ đến em nữa

Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

 

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phật Giáo và Khoa Học

Tông phái : Thiền - Mật - Tịnh

Bước đầu học Phật

Kinh

Luật

Luận

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay