Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

 

  Trang chính
  Thế giới tâm linh
 

Mục lục

Đời - Đạo

Kinh tụng bằng nhạc

VIDEO

Nhạc

Hoa Đạo Pháp

Mở Trang Hiếu Hạnh (TNT Mặc Giang)

Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554

His Holiness the Dalai Lama

Câu chuyện cát đá - đạo vào đời

 
    Thế giới tâm linh - Phụ trách : TN . 1/2010.
   
HUẤN LUYỆN THIỀN TẬP NGẮN HẠN

VỚI SỰ CẢI THIỆN CHÚ Ý VÀ TỰ ĐIỀU CHỈNH


(Tuệ Uyển chuyển ngữ)
 

Những sự nghiên cứu gần đây khuyến nghị rằng sự huấn luyện thiền tập cường độ mạnh và có phương pháp hàng tháng đến hàng năm có thể phát triển sự chú ý. Tuy thế, do yêu cầu về chiều dài của thời gian huấn luyện đã làm cho khó khăn để hướng đến việc xử dụng sự phân công một cách ngẫu nhiên những người tham dự,tác động đến những điều kiện để khẳng định những khám phá này. Đề tài này cho thấy rằng một nhóm được phân công một cách ngẫu nhiên đến năm ngày thực hành thiền với một ‘phương pháp huấn luyện thân-tâm hiệp nhất’ cho thấy một cách nổi bật về sự chú ý tốt hơn và sự kiểm soát căng thẳng tốt hơn một nhóm tương tự được lựa chọn kiểm soát cho ‘sự huấn luyện thư giản’.

Phương pháp huấn luyện đến từ truyền thống y học Trung Hoa và phối hợp những khía cạnh của những truyền thống huấn luyện thiền quán và tỉnh thức khác. So sánh với ‘nhóm kiểm soát’, ‘nhóm thể nghiệm’ của bốn mươi học sinh, mỗi 20-phút/ngày/ trong 5 ngày huấn luyện hiệp nhất thân tâm cho thấy sự cải thiện mạnh hơn trong xung đột, đạt được thắng lợi trên ‘Hệ thống Thử thách Chú ý’, lo âu, căng thẳng, giận dữ, và mệt mõi thấp hơn, và khí lực cao hơn trên cán cân của ‘Đồ biểu Tình trạng Tâm lý’, một sự gia tăng nổi bật trong hormone liên hệ căng thẳng, và một sự gia tăng trong phản ứng của kháng nguyên và thể kháng của nó. Những kết quả này cung cấp một phương pháp thuận tiện cho sự nghiên cứu về ảnh hưởng của việc huấn luyện thiền quán bằng việc dùng những phương pháp thí nghiệm và kiểm soát tương tự đến những ai dùng để thử nghiệm dược phẩm và những sự can thiệp khác.

- Cấu trúc nếp cuộn não phía trước

- Huấn luyện chú ý

- Kiểm soát

- Huấn luyện tinh thầnTrong những năm gần đây, một số những đề mục đã chứng minh lợi ích của những hình thức khác nhau của việc huấn luyện thiền quán và chính niệm (1- 8). Nhiều người trong họ đã được thử nghiệm những hành giả của những sự thực hành thiền tập khác nhau và so sánh với những sự kiểm soát (những người) không có huấn luyện. Những người khác đã so sánh những nhóm tương đương trong thực hành trước khi huấn luyện nhưng được lựa chọn để xem họ có thể tham gia huấn luyện hay không (2,4,9,10).

Trong một nghiên cứu hoàn hảo (2), ‘nhóm thể nghiệm’ tiếp nhận ba tháng huấn luyện. ‘Nhóm kiểm soát’ còn lại những người muốn học về thiền quán. Nghiên cứu này dùng một bài tập mạnh bạo về chú ý, sự chú ý quán sát nhanh như chớp mắt [attention blink](11); hai nhóm thi hành bình đẳng trước khi thiền tập, và được khuyến cáo rằng thiền tập là nguyên nhân làm cải thiện ‘mạng lưới chú ý thực hiện’, một cách chắc chắn hầu hết trong mọi hình thức chú ý dùng cho nhiệm vụ này (2).Tuy thế, những vấn đề tế nhị khác nhau giữa những ‘nhóm kiểm soát và thể nghiệm’ tồn tại trong nghiên cứu thảo luận ở trên, bời vì hai nhóm không hoàn toàn phân công một cách ngẫu nhiên, và những thiền giả bất đồng một cách lớn lao về thể loại thiền quán đã thực tập trước đây (2). Nhóm Slagter et al. (2) nói rằng, “việc thiếu vắng của một sự phối hợp giữa khối lượng huấn luyện thiền tập trước đây và kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể là qua sự kiện rằng có quá nhiều sự khác biệt xuyên qua những hành giả trong thể loại và truyền thống của những người học thiền trước đây. Theo chiều dọc của thể nghiệm so sánh nghiên cứu những ảnh hưởng của những phương pháp thiền tập khác nhau trên não bộ và chức năng tinh thần cùng thời gian của những ảnh hưởng như thế cần thiết đến.”Nguyên tác: Short-term meditation training improves attention and self-regulation
Contributed by Michael I. Posner, August 16, 2007 (received for review July 26, 2007)


Tuệ Uyển chuyển ngữ

28-02-2009

 

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phật Giáo và Khoa Học

Tông phái : Thiền - Mật - Tịnh

Bước đầu học Phật

Kinh

Luật

Luận

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay