Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

 

  Trang chính
  Thế giới tâm linh
 

Mục lục

Đời - Đạo

Kinh tụng bằng nhạc

VIDEO

Nhạc

Hoa Đạo Pháp

Mở Trang Hiếu Hạnh (TNT Mặc Giang)

Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554

His Holiness the Dalai Lama

Câu chuyện cát đá - đạo vào đời

 

  Thế giới tâm linh - Phụ trách : TN . 9/2008.

   

Thập Thiện Nghiệp

 Là 10 nghiệp lành, cội gốc của tất cả pháp lành trên thế gian và xuất thế gian.

 

Những nghiệp dữ: - Thân có 3 nghiệp: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.
- Khẩu có 4 nghiệp: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
- Ý có 3 nghiệp: Tham lam, giận hờn, si mê.

Những nghiệp lành: - Thân có 3 nghiệp: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật.
- Khẩu có 4 nghiệp: Không nói dối, thêu dệt, lời hung ác, lưỡi hai chiều.
- Ý có 3 nghiệp: Không tham lam, không giận hờn, không si mê.


1. Không sát sanh.

2. Không trộm cắp.
 

3. Không tà dục.

4. Không nói dối.

5. Không nói thêu dệt.

6. Không nói lưỡi hai chiều.

7. Không nói lời hung ác.

8. Không tham muốn.

9. Không giận hờn.

10. Không si mê.

Theo Niệm Phật

 

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phật Giáo và Khoa Học

Tông phái : Thiền - Mật - Tịnh

Bước đầu học Phật

Kinh

Luật

Luận

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay